За експедицията

Карстови и геоложки предпоставки за развитието на пропастната система „Ru“

Пропастта е развита в дебелопластови до масивни варовици, които принадлежат на подзоната Malesia and Madhe – част от зоната на Албанските Алпи. Варовиците са с платформен произход. В изследвания от нас район те се разкриват в непрекъсната последователност, чиято дебелина … [Oще »]

Публикувано в За експедицията | Вашият коментар