Пещерна експедиция „Радоина 2012“ се осъществи със съдействието на:

Пещерна експедиция „Радоина 2011“ се осъществи със съдействието на: