Списък на участниците в експедиция „Радоина 2013“:

От България:
1. Енчо Енчев – Ръководител на експедиция „Радоина 2013″
2. Александър Колев
3. Антония Влайкова
4. Валери Пелтеков
5. Веселин Желязков
6. Веселин Паскалев
7. Вихрена Нинова
8. Георги Георгиев
9. Елица Диамандиева-Гогова
10. Жоро Стайчев
11. Ивайло Бакалов
12. Игор Руняшки
13. Камен Бонев
14. Лъчезар Карчев
15. Ния Тошкова
16. Павел Гогов
17. Таня Кръстева
18. Христина Дечева
19. Цветан Остромски
20. Явор Цветанов

От Хърватска:
1. Бернард Брегар
2. Маринко Маленица
3. Славен Бобан
4. Тамара Чукович

От Албания:
1. Герхард Дуро
2. Денис Мусакай
3. Ендрит Шима
4. Енис Шеху
5. Ерсан Карамето
6. Реди Мучи

Списък на участниците в експедиция „Радоина 2012“:

1. Енчо Йорданов Енчев – Ръководител, ПКСУ „София” – София
2. Александър Константинов Янев, ПК „Академик“ – София
3. Александър Йорданов Колев, ПКСУ „София” – София
4. Антония Стоянов Влайкова, ПКСУ „София” – София
5. Делчо Атанасов Топалов, ПКСУ „София” – София
6. Димитър Людмилов Фотев, ПКСУ „София” – София
7. Елица Миткова Диамандиева-Гогова, ПК „Ъндърграунд” – София
8. Игор Василев Руняшки, ПКСУ „София” – София
9. Иво Кирилов Бусерски, ПКСУ „София” – София
10. Кристина Нейчева Кърпачева, ПКСУ „София” – София
11. Невена Емилова Златанова, ПКСУ „София” – София
12. Павел Иванов Гогов, ПК „Ъндърграунд” – София
13. Павлин Димитров Димитров, ПКСУ „София” – София
14. Светломир Веселинов Станчев, ПКСУ „София” – София
15. Тодор Сашов Каракиев, ПК „Черни връх“ – София
16. Цветан Мариянов Костурков, ПК „Под ръбъ“ – Церово
17. Цветан Томов Остромски, ПК „Искър“ – София
18. Яна Асенова Йовева, ПКСУ „София” – София
19. Явор Петков Цветанов, ПКСУ „София” – София

Списък на участниците в експедиция „Радоина 2011“:

България:
1. Енчо Енчев – Ръководител, ПКСУ „София” – София
2. Жоро Стайчев – Технически ръководител, ПК „Ъндърграунд” – София
3. Антония Влайкова, ПКСУ „София” – София
4. Александър Колев, ПКСУ „София” – София
5. Владимир Георгиев, ПКСУ „София” – София
6. Димитър Фотев, ПКСУ „София” – София
7. Делчо Топалов, ПКСУ „София” – София
8. Желязко Мечков, ПКСУ „София” – София
9. Игор Руняшки, ПКСУ „София” – София
10. Иво Бусерски, ПКСУ „София” – София
11. Иво Тасев, ПКСУ „София” – София
12. Любомир Иванов, ПКСУ „София” – София
13. Павлин Димитров, ПКСУ „София” – София
14. Румяна Йотова, ПКСУ „София” – София
15. Явор Цветанов, ПКСУ „София” – София
16. Иванка Ковачева, ПК „Ъндърграунд” – София
17. Цветан Костурков, ПК „Под ръбъ” – Церово
18. Слави Колев, ПК „Саламандър” – Стара Загора
19. Тодор Каракиев, ПК „Черни връх” – София
20. Евгени Бахчеванов, АК „Млад дихател” – София

Хърватска:
1. Матия Цепелак, клуб Велебит
2. Марта Маленица, клуб Велебит

Украйна:
1. Андрей Кананович – СК ”Подолие”
2. Денис Кузнецов – СК ”Подолие”
3. Славик Апостолюк – СК ”Подолие”
4. Игор Иванина – СК ”Подолие”
5. Сергей Иларионов – Крим

Сърбия:
1. Урош Аксамович – СО Београд

Албания:
1. Гезим Уручи, Национален Спелео-алпийски център на Албания
2. Амед Осия, Национален Спелео-алпийски център на Албания