Кратки новини до 12 септември

Кратки новини до 12 септември:

  • В горния лагер имаше буря. Щабната палатка и някои други са скъсани и наводнени и хората са слезли временно в Бога. Всички са добре.
  • Има удобен лагер за 4 души в Ру на ново по-топло и сухо място под Колектора.
  • Има нов път в пещерата с няколко малки прага и меандър, но поради лошо време работата е спряна.
  • Има доста събран био материал от пещерата и района около нея, като един вид може би е нов.
  • Ледената е частично разекипирана. Блокажа в нея може би ще се заобиколи през тясна цепка, която трябва да се разшири за да се отвори по-безопасен път надолу.
  • Много нови входове са намерени и спуснати. Повечето завършват със снежни тапи.