Експедицията – 4 септемри

Втората група от участници пристигна вчера и вече всичкия багаж е качен в базовия лагер.

Пещерата Ру е екипирана до -460, а спелео-телекома стига от базовия лагер до -360 в пещерата. За съжаление има проблеми с комутаторите за него, понеже разполагаме само с 2, от които единия не може да предава, а другия да приема.

В момента се сваля инвентар за оборудване на подземен бивак до меандъра на дълбочина около -450м.
Паралелно маркираме и картираме други пещери в района.