Новини от 5 септември

Последните кратки новини от експедицията:

3ти септември – Всички са горе в базовия лагер. На чафа Торес има построен ресторант, а над него се строи и вилно селище! Прекарали са вода от Радоина. Има много сняг във високите части

4ти септември – Сашо и Веско екипират Ру до -360м през нов и по-стабилен вход. Прекаран е и спелео-телекома. Тони и Бернард екипират в Ледената до -60м, но за съжаление е запушена с блокаж от камъни и лед.

5ти септември – Енчо, Славен и Тамара екипират до дъното на Ру, проверяват възходящия меандър и взимат биоспелеоложки проби.