Резултати от пещерна експедиция „Радоина 2011″

В периода 10 септември 2 октомври 2011 г. се проведе международна проучвателна пещерна експедиция в района на връх Радоина 2570 м, Северна Албания. Организатор на експедицията бе Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ София).
Основна цел на експедицията беше изследване в дълбочина на пропастната пещера Ру, открита за пръв път от български спелеолози през 2010 г. Една година по-късно Ру е с най-големия каскаден отвес от -320м. в Албания. Ру е и втора по дълбочина в Албания с -550 м. и все още недостигнат край, като отстъпва само на най-дълбоката пещера в Албания – ВВ30 с -610 м, (проучвана изцяло от български експедиции).
В първите около 300 метра пропастта Ру предстявлява вертикален кладенец, който следва подземната конфигурация на един от разломите. В него липсват междинни прагове и каменни блокажи. Ширината на кладенеца варира от няколко метра до 20 м. В някои участъци по вертикалната му ос се разкриват връзки към съседни кладенци със сходна структура. На -350 м. характерът и обликът на пещерата се променят. Достига се зона с характерни стеснения, за преминаването на които се влагат голяма част от услията на пещерняците. Следва зона с меандри.
В последния ден от експедицията след преминаване на дълъг над 80 метра змиевиден меандър „Надежда за всеки” са открити още нови части и свалени около 100 метра денивилация. Пещерата продължава. Предстоят нови експедиции в района и нови открития. Изготвена е карта на Ру до дълбочина от -460 м. По време на експедиция Радоина 2011 в пропастната пещера Ру бяха екипирани над 700 м. въжета и използвани над 70 карабинера.
Събрани са и биоспелеологични проби за определянв на видовете животни в прещерата, които се обработват в Националния природонаучен музей към БАН. Интерес представляват два екземпляра от най-вероятно нова за науката стигобионтна пиявица събрана от езерце на -420 м. навътре в пещерата, които са изпратени за определяне в Словения. Важни безгръбначни са ендемичната за района троглобионтна многоножка (Macrochaetosoma troglomontanum), известна и от пещерата Мая Арапит (част от друг масив в Албанските Алпи, намиращ се недалеко от Радоина). Събрани са и безцветни нематоди пълзящи по стените в началните 100 м. и един представител на насекомите – бръмбар хоботник, който вероятно случайно е попаднал в пропастта. Планира се биоспелеологичните проучвания да продължат и по време на следващите експедиции.
По време на експедицията бяха открити, маркирани и проучени още 11 пещери в района на връх Радоина. В девет от тях е достигнато дъно, завършващо с ледена тапа или блокаж. Дълбочината им варира от 20 до 50 метра. В една от новооткритите пропастни пещери наречена „Ледената” е достигнато до около -130 м., без да е достигнато дъно. Пещерата продължава. Проучването и ще бъде цел на следваща експедиция.

Експедицията се проведе благодарение подкрепата на фирмите: Petzl, Beal, Aventure Vertical – лидери в производството на спелео и алпийска екипировка в света, Пик 3000 – официален вносител на Petzl и Beal за България; Лидл, Макита, Мултипринт, Риц ООД; организации като: European Speleological Federation, Българска федерация по спелеология.