Още към 30м нови части

15 Септември
Екипираща група Мечков и Тошко са пуснали още към 30 метра нови части. Следва тесняк около 4-5 метра, който трябва да се разшири за да могат да преминат всички. Тошко е успял да мине и супер изкефен установява, че пещерата продължава надолу. Пада, пада камъка пада 
Група спелеотелеком Енчо и Сашо прокараха 1000 метра телефонен кабел от лагера до входа на пещерата. Връзката е перфектна. Еваларката на Николай Гладнишки и Янко Кръчмаров за разработката.
За съжаление отварянето на интернет клуб Радоина се отлага, поради липса на връзка.
Затова и новините ще се публикуват с ден два закъснение по добре изпитаната СМС технология, когато намерим обхват.