Резултати от пещерна експедиция „Радоина 2013″
Участници в експедиция "Радоина 2013"

Резултати от пещерна експедиция „Радоина 2013″

Участници в експедиция "Радоина 2013"
Участници в експедиция „Радоина 2013“

През периода 31 август 24 септември 2013 г., се проведе поредната проучвателна експедиция в района на връх Радоина 2570 м, Северна Албания. Организатор на експедицията бе Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ София – www.pk-sofia.com) със съдействието на Българска федерация по спелеология.

В експедиция участваха четирима спелеолози от Хърватска от клубовете „Велебит” и „Железничар”. За пръв път се включиха и двама пещерняци от Албания от клуб „Eksploruesit”, които преминаха първоначално обучение по ТЕВ в България по време на младежките обмени „Изследвай и учи” през 2011 и 2012 г. След приключване на участието им в експедиция Радоина, отново в България завършиха курс техническо усъвършенстване. От България взеха участие 17 пещерняци от клубовете: ПКСУ „София”, ПК Ъндърграунд”, ПК „Академик”, ПК „Искър”, ПК „Под Ръбъ”, ПК „НЕПИАСТ”, ПК „Ветиленд”.

В екипа имаше геолог и биоспелеолози. Камен Бонев – Чироза, направи геоложки проучвания на терен, след които „Ру” има стратиграфия в дълбочина и геоложка колонка. Изследвани бяха и допълнителните тектонски характеристики на самата зона. Биоспелео екипът бе представен от Тамара Чукович – Хърватска, клуб „Велебит” и Ния Тошкова – ПКСУ „София”. Взети са редица проби, които се анализират. Списък на описаните проби от пещерата „Ру”:

1. Pseudoscorpiones (псевдоскорпиони) – 2 екземпляра: 1 възрастен и 1 млад; събрани под камъни в залата с езерцето на -420 м.;
2. Arachnida (паяци) – два екземпляра събрани от залата с езерцето на -420 м. от паяжините си, разпънати в малки скални пукнатини. Вероятно различни видове и двата без пигментация.
3. Arachnida (паяци) – два екземпляра събрани от сухите части около подземния лагер под камъни. Без паяжини.
4. Diplopoda (многоножки) – приблизително 6 екземпляра от сухите части при подземния лагер на -490 м. Вероятно стабилна популация; всичките непигменитрани, най-вероятно от един вид, известен за повечето пещери в района; намирани също и в пещерата Мая Арапит.
5. Diplopoda – един екземпляр с пигментация взет от -460m в меандър „Надежда за всеки”;
6. Diplopoda – един екземпляр без пигментация взет от -200 м.;
7. Opiliones (лъжлив паяк) – един екземпляр събран на -60 м.
8. Coleoptera – един екземпляр на -145 м.;
9. Червей – един екземпляр на -125 м голям и без пигментация

Експедиция „Радоина 2013“ продължи целите, заложени от предходните експедиции, а именно: работа по проучване в дълбочина на пропасттите „Ру” и „Ледената”; обход на района, в търсене на нови перспективни обекти за изследване и маркирането им на карта за бъдещи проучвания; изготвяне на карти и техническо описание на изследваните пещери; събиране на биоспелеологични проби.

За периода на експедицията са проучени и картирани общо 12 нови пропастни пещери с обща дълбочина над 400 м. Една от тях „Панорамата” е перспективна за работа в дълбочина. Открити бяха и няколко входа на пещери, намиращи се в разлом, непосредствено под Ру и над изворите. По време на провеждане на експедицията бяха пълни със сняг. Набелязани са за последващо проучване при по-благоприятно време. Предвид разположението им е възможно някои от тях да правят връзка с Ру или Ледената.

По време на експедицията бяха извършени следните дейности в пещерата „Ру”: екипиране до старите части; проучване на нови участъци на пещерата в дълбочина и тяхното екипиране; изследване на новоткрити възходящи меандри след Колектора; разширяване на стеснения; картиране на новите участъци; устройване на подземен лагер за четири души на ново място в пещерата (като новото разположение бе на по-сухо и защитено от вода място); геоложки изследвания и описание на Ру; вземане на биоспелеоложки проби; прекарване на спелеотелеком за връзка с базов лагер; разекипиране и подготовка на инвентара в пещерата за следваща експедиция.

Като резултат от работата в Ру бе открит нов перспективен път в дълбочина. Както се оказа това е основният път на водата влизаща в пещерата. Условията, в които работиха пещерняците бяха изключително тежки. На повърхността в периода 11-14 септември мина циклон съпроводен с обилни валежи, гръмотевични бури и силни ветрове. В това време в пещерата имаше група от 4 души, която принудително остана за 5 дена. А в базовия лагер на повърхността имаше тежки поражения по експедиционните палатки. В събота на 14-ти влезе група със задачи картиране на новите части и продължаване на проучванията в дълбочина. Отново след циколон от лошо време групата бе принудена да престои в пещерата 6 дена. През това време бяха картирани: новооткрит възходящ меандър „Велебит” с разклоненията му, диаклазата под Колектора до началото на меандър „Бобслей”. След направената картировка „Ру” е вече с обща дължина над километър (1133,66 м). В новите части дълбочината за момента е -536 м. Меандър „Бобслей сваля още метри, но огромното количесто вода влизащо в пещерата и оттичащо се от „Колектора” надолу не позволи работа в дълбочина. Предвид големината на меандър „Бобслей” (над 100 – 150 метра) и стесненията в него при дъжд има опасност от затапване. Водата идва приблизително 2 – 3 часа, след като завали на повърхността. Направените наблюдения на място показаха, че въпреки голямото количество вода минаващо оттам, то се оттича за по-малко от 1 денонощие. Опасноста от затапване е само при стесненията в менадър „Бобслей”. Предполагаме, че след преминаването им би трябвало да се излезе на по-големи обеми. Има поставен телефонен кабел от входа на пещерата до началото на меандър „Бобслей”, за спешна връзка с повърхността при аварийно-водни ситуации.

В другият основен обект за работа, пещера Ледената, поради значителното количество сняг натрупал се през зимата, се оказа невъзможно за работа. В първите дни на експедицията бе екипирано бе до -60 м., където екипа се натъкна на висящ блокаж от сняг и лед, под който трябваше да се премине и да се продължи екипирането в дълбочина. Преценихме, че е рисково и прекратихме по нататъшното проникване в пещерата. Като цяло, за пръв път през последните 4 години експедиции в района на Радоина, наблюдаваме такова значително количество сняг във високата част на планината. В края на експедицията при разекипиране на Ледената се разшири тясна цепка, през която може да бъде заобиколен снежно-ледения блокаж и да се отвори по-безопасен път надолу за последваща работа в пещерата.

Списък на новоткрити и проучени пещери през 2013 г.:

RB 20, дълбочина: -6 м.
RB 21, „Глухата”, дълбочина: -34 м.
RB 22, „Снежната”, дълбочина: -73 м.
RB 23, дълбочина: -25 м.
RB 24, дълбочина: -24 м.
RB 25, – дълбочина: -26,6 м.
RB 26, дълбочина: -37 м.
RB 27, „О Вихи”, дълбочина: -30 м.
RB 28, „О Ния”, дълбочина: -57 м.
RB 29, „Панорамата”, дълбочина: -34 м.
RB 30, дълбочина: -20 м.
RB 31, дълбочина: -34 м.

След приключване анализа на биоспелеоложките проби както и довършване на подробните геложки характериситики, ще бъде публикуван актуализиран доклад.

Доклад за проучването на пещери през периода 2010 – 2012 г. в района на връх Радоина, Северна Албания има публикуван на следния адрес: http://radohines.bgcaveexplorer.info/2013/06/report/.