Покана  за участие в експедиция „Радоина 2014”
Изглед от базов лагер към подножието на връх Радоина

Покана за участие в експедиция „Радоина 2014”

Изглед от базов лагер към подножието на връх Радоина
Изглед от базов лагер към подножието на връх Радоина
От 2010 година насам Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ „София” – www.pk-sofia.com) организира няколко пещерни изследователски експедиции в района на връх Радоина 2570 м., Северна Албания. Целите са търсене и проучване на пещери на по-голяма надморска височина в непроучван до този момент район.

„Радоина 2014“ е пета поред експедиция, която ще продължи целите, заложени от предходните експедиции, а именно: работа по проучване в дълбочина на пропастите „Ру” и „Ледената”; проучване, изследване и изготвяне на карти на пещери в района на Радоина; събиране на биоспелеологични проби за определяне на видовете животни в пещерите. От 2010 година досега са открити и картирани 28 пропастни пещери с обща дълбочина над 1000 м., от които Ру -546 м., Ледената -207 м. и двете с все още недостигнато дъно.

Експедиция „Радоина 2014” ще се проведе през периода 9 – 31 август 2014 г.

Организатор на експедицията е ПКСУ „София”, съвместно с Българската Федерация по спелеология.

Желаещите за участие в експедиция „Радоина 2014”, моля да попълнят коректно приложения регистрационен формуляр и да го върнат до 30 юни на ел. поща: tonisv@gmail.com.

Данните в регистрационния формуляр са необходими за изваждане на застраховки на участниците (за застраховките задължително ЕГН) и разрешителни за работа на територията на Национален парк „Тет”.

Експедицията е включена в календарния план на БФСп и одобрена за финансиране. Поради блокираната сметка на федерацията, не може да се разчита на каквато и да било сума от страна на БФСп. За да осъществим експедицията сме намерили подкрепа на редица спонсори за момента, но ще бъде необходимо събиране на допълнителна сума от участниците в размер на 150 лв. на човек. В сумата влиза: обща екипировка, храна, и др. консумативи за периода на експедицията. Не влизат пътните разходи от България до Албания и обратно. Приоритетно е участието за целия период на експедицията. Хора, които нямат възможност за включване за целия период, да напишат точните дати на пристигане и тръгване. Тяхната такса участие е 10 лв. на ден.

Първа вноска от такса участие в размер на 50% от сумата трябва да се плати до 10-ти юли 2014 г., а останалата сума до 30-ти юли.

От тук може да изтеглите регистрационният формуляр за експедиция “Радоина 2014″.