Покана за участие в експедиция „Радоина 2013” към пещерните клубове членуващи в БФСп

Покана за участие в експедиция „Радоина 2013” към пещерните клубове членуващи в БФСп

invitationПрез последните три години Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ „София”) бе организатор на няколко експедиции в района на връх Радоина 2570 м., Северна Албания. Целите на тези експедиции са търсене и проучване на пещери на по-голяма надморска височина. Като цяло районът е непроучван до този момент, поради своята труднодостъпност.

Експедиция „Радоина 2013“ ще продължи целите, заложени от предходните експедиции, а именно: работа по проучване в дълбочина на пропастите „Ру” (-546 м) и „Ледената” (-207 м); проучване, изследване и изготвяне на карти на пещери в района на Радоина; събиране на биоспелеологични проби за определяне на видовете животни в пещерите.

Експедиция „Радоина 2013” ще се проведе през периода 31 август – 22 септември.

Организатор на експедицията е ПКСУ „София”, съвместно с Българската Федерация по спелеология.

Желаещите за участие в експедиция „Радоина 2013”, моля да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го върнат до 1 август на ел. поща: encho.en4ev [at] gmail.com

Съставът на експедицията ще бъде определен на база опит, умения и знания на заявилите желание за участие. Данните в регистрационния формуляр са необходими за изваждане на застраховки на участниците и разрешителни за работа на територията на Национален парк „Тет”. На одобрените участници ще бъде изпратена допълнителна информация относно необходима специфична екипировка за всеки един участник, както и всичко необходимо за провеждане на експедицията.

Експедицията е включена в календарния план на БФСп и има определено финансиране от 4205 лв. Ще бъде необходимо събиране на допълнителна сума от участниците в размер на 150 лв. на човек. В тези суми влиза: обща екипиривка, храна, път, застраховки и др. за периода на експедицията. Приоритетно е участието за целия период на експедицията. Хора, които нямат възможност за включване за целия период, да напишат точните дати на пристигане и тръгване. Тяхната такса участие е 10 лв. на ден.

Първа вноска от такса участие в размер на 50% от сумата т.е. 75 лв. трябва да се плати до 10-ти август 2013 г., а останалата сума до 20-ти август.

От тук може да изтеглите регистрационният формуляр за експедиция „Радоина 2013“.