Пещерна експедиция „Радоина 2012”, Северна Албания

В периода 25 август – 15 септември 2012 г. ще се проведе проучвателна пещерна експедиция в района на връх Радоина 2570 м, Северна Албания. Организатор на експедицията е Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ София – www.pk-sofia.com).

През 2011 г. Българската федерация по cпелеология отпразнува 20 години български спелеоложки изследвания в Албания. За този период бяха направени доста сериозни открития в региона. Албания е „тера инкогнита” в областта на спелеологията заради своята затвореност доскоро, но и защото в страната няма пещерняци и територията й се проучва от чужди изследователи. Пещерите са последните бели петна на планетата, а Албания изобилства от още много необходени и неизследвани масиви. Спелеологията е една от малкото области, която позволява надникване в тъмни кътчета, недокоснати от човешки крак, с перспектива за нови научни открития.

През есента на 2010 г. малка експедиция от пещерен клуб София се качи в района на връх Радоина, за да търси пещери на по-голяма надморска височина. Като цяло районът е непроучван до този момент, поради своята труднодостъпност. Открита беше нова пещера „Ру”, чийто вход е разположен на 2225 м, което задава перспектива за развитие на една наистина дълбока пропаст. Още през 2010 г. мини експедиция, успя да навлезе на около -250 м в земните недра, а през 2011 г. се проведе мащабна експедиция „Радоина 2011” (http://radohines.bgcaveexplorer.info/expedition/2011/), при която пещерата е проучена до -550 м, като само времето спря по-нататъшното проникване в дълбочина. След направените геоложки проучвания беше установено, че пещерата има потенциал за достигане на дълбочина от -1350 м Мечтата на българските спелеолози е това да се превърне в първата българска „хилядарка”, изцяло проучена от родни пещерняци. Това би направило пропастта „Ру” най-дълбоката в Албания и би я наредило сред най-дълбоките пещери в света. Досега най-дълбоката пещера в Албания е ВВ30, -610 м, проучвана изцяло също от български експедиции.

Експедиция „Радоина 2012“ продължава целите, заложени от предходната експедиция: работа по проучване в дълбочина на пропастта „Ру” и достигане на мечтаната граница от -1000 метра; изследване и проучване на перспективна новооткрита пещера „Ледената”, намираща се в същия масив, която до момента е с дълбочина от -130 м без да е достигнато дъно; изготвяне на карти на пещерите; събиране на биоспелеологични проби за определяне на видовете животни в прещерите. През 2011 г са открити два екземпляра от най-вероятно нова за науката стигобионтна пиявица, събрана от езерце на -420 м навътре в пещерата, които са изпратени за определяне и изследване в Словения. Също така се планира обход на района, търсене на нови перспективни обекти за изследване и маркирането им на карта за бъдещи проучвания.

Експедицията се подкрепя от Българска федерация по спелеология, магазини „Стената”, БулИНС, Пик 3000, XCoSports.

Пещерен клуб и спелео училище „София” е един от най-големите клубове в страната. Членове на клуб София са участвали в редица международни, регионални и национални прояви и експедиции. Те са допринесли за проучването, картирането и изследването на пещери в България, Европа и Азия.