Резултати от пещерна експедиция „Радоина 2012″

В периода 25 август – 15 септември 2012 г. се проведе проучвателна пещерна експедиция в района на връх Радоина 2570 м, Северна Албания. Организатор на експедицията бе Пещерен клуб и спелео училище „София” (ПКСУ София – www.pk-sofia.com).
В експедицията взеха участие общо 21 души, от 7 клуба от страната, включително един гост от Германия. Клубове участници: ПКСУ „София”, ПК Ъндърграунд”, ПК „Академик”, ПК „Искър”, ПК „Под Ръбъ”, ПК „НЕПИАСТ”, ПК „Черни връх”.
Експедиция „Радоина 2012“ продължи целите, заложени от предходната експедиция: работа по проучване в дълбочина на пропастта „Ру”; изследване и проучване на перспективната открита през 2011 г. пропастна пещера „Ледената”, намираща се в същия масив; обход на района, търсене на нови перспективни обекти за изследване и маркирането им на карта за бъдещи проучвания; изготвяне на карти и техническо описание на изследваните пещери; събиране на биоспелеологични проби.
За периода на експедицията са проучени и картирани 16 пропастни пещери с обща дълбочина над 600 м.

Списък на проучените обекти:

RB 1 – Ру, дълбочина: -546 м.; обща дължина: 867 м.

По време на експедицията бяха извършени следните дейности: екипиране до старото дъно; последващо проучване на нови участъци на пещерата в дълбочина и тяхното екипиране; уширяване на стеснения на старото и на новото дъно; картиране на новите участъци до достигнатата от екпедицията към момента дълбочина; проверяване на съседни възходящи меандри и отвеси; набелязване на подходящи места за подземен лагер; търсене на биоспелеоложки проби; измерване на температурата; разекипиране и подготовка на инвентара в пещерата за следваща експедиция.
Като резултат от работата в Ру е достигнато ново по-ниско ниво в пещерата. След изготвяне на картата на Ру, новата достигната от нас дълбочина е: -546 м. След преминатите множество меандри и дължината на Ру се увеличи значително.
Проверен и екипиран бе паралелен отвес, намиращ се на -160 м., който след около 40 метра стеснява и за преминаването му е необходима работа по уширяване.
На местата, по които се работи по уширяване на пещерата, са преодолени по около метър на всяко едно от тях.
След направените измервания на температурата в Ру на: -140 м, -240 м, -360 м, -400 м, -480 м се установи, че тя варира между 5 и 6 градуса.
Има поставен телефонен кабел от входа на пещерата до -480 м.
Изготвено е техническо описание на Ру.

RB 2 – Ледената, дълбочина: -207 м.
По време на експедицията бяха извършени следните дейности: проучване и екипиране на пещерата до -207 м.; изготвяне на карта; направа на техническо описание; проверяване на тесен хоризонтален меандър, намиращ се на достигнатото дъно; набелязване на места за уширяване; вземане на биоспелеоложки проби; поставяне на маркери и разекипиране на пещерата.

Всички останали обекти са маркирани, взети са им GPS координати, имат изготвени карти и технически описания. Перспективните от тях са набелязани за последваща работа.

RB 3 – Прозореца, дълбочина: -16 м.

RB 4, дълбочина: -14 м.

RB 5 – Страшната, дълбочина: -28,5 м.

RB 6, дълбочина: -21 м.

RB 7, дълбочина: -24 м.

RB 8, дълбочина: -21 м.

RB 9 – Изтръпналата, дълбочина: -27 м.

RB 10 – Лъжливата, дълбочина: -14,5 м.

RB 14 – Загоре, дълбочина: -20 м.

RB 15 – Хвойната, дълбочина: -32 м.

RB 16 – Очиларката, дълбочина: -26 м.

RB 17, дълбочина: -9,5 м.

RB 18, дълбочина: -23 м.

RB 19 – О Ваня, дълбочина: -31 м.